Czy okres wynajmu może zostać wydłużony ?

Tak, jednak musi to zostać zgłoszone odpowiednio wcześniej i wymaga zgody Wynajmującego.